Pult centralizované ochrany

Jak PCO funguje

Pult centrální ochrany (PCO) je místnost, kde se nachází pracovníci, kteří monitorují a řídí bezpečnostní systémy pro různé budovy a oblasti.

Když se bezpečnostní zařízení aktivuje, dispečink okamžitě obdrží signál a začne s monitorováním situace. Pokud jde o falešný alarm, dispečink se o situaci rychle informuje a neposílá bezdůvodně zásahovou skupinu na místo. Pokud však jde o opravdovou hrozbu nebo bezpečnostní incident, dispečink rychle vyhodnotí situaci a okamžitě vysílá zásahovou skupinu na místo.

Zásahová skupina vyslaná dispečinkem má přesnou informaci o povaze incidentu a je vybavena potřebnou technikou a dovednostmi k řešení situace. Dispečink v průběhu celého incidentu úzce spolupracuje sos zásahovou skupinou na místě a poskytuje jim nezbytnou podporu.

Výhody střežení PCO naší službou

Police car

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY

24 hodin denně

Martin Hájek

Vedoucí bezpečnostní služby

Hana Dvořáková

Asistentka